Dans.net Homepage
TangoTango

Tango is de naam van een stijl in muziek, dans en poëzie die eind 19e eeuw ontstond aan de Río de la Plata (Buenos Aires, Montevideo).
De tango is ontstaan in de ordinairste wijk van Buenos Aires in Argentinië: 'Barrio de las Ranas'. Voordat de tango daadwerkelijk in Europa gedanst werd heeft hij veel tegenstanders gehad, o.a. de Franse bisschoppen en vele artsen. Oorspronkelijk werd de tango in sommige kringen gezien als een ordinaire, vulgaire dans. De voorstanders haalden het echter en in 1924 werd de tango in geheel Europa ingevoerd. Tegenwoordig worden er twee varianten gedanst. De ballroom tango en de Argentijnse Tango.


Ballroom tango
De ballroom tango wordt gedanst op muziek in tweekwarts maat met bij-accenten. Deze dans werd oorspronkelijk in grote ballrooms gedanst en wordt nog steeds in "klassieke" dansscholen onderwezen. Daar worden ook andere klassieke dansen onderwezen, zoals de quickstep, Engelse Wals, Foxtrot, Jive, etc. De ballroom tango lijkt wel enigszins op de oorspronkelijke Argentijnse tango. In tegenstelling tot de oorspronkelijke Tango bezit de muziek een "strikt tempo" van omstreeks 30 maten per minuut. Daardoor is de dans wat vlakker en heeft deze een minder sensueel karakter. De strakke, staccato bewegingen, met name de hoofdacties van de dame, zijn kenmerkend voor de ballroom tango. De houding bij de Tango is anders dan bij de andere ballroomdansen, omdat de dame haar linkerhand niet op de schouder van de heer heeft liggen, maar om zijn elleboog heen klemt en haar vingers hierbij tegen de ribbenkast van de heer aandrukt.


Argentijnse Tango
In Nederland wordt de Argentijnse tango in toenemende mate gedanst (sinds midden jaren tachtig). In zo'n 40 steden zijn er dansscholen en salons. Het aantal Argentijnse Tangodansers in Nederland bedraagt enkele duizenden. De gemiddelde leeftijd van de dansers en danseressen ligt in de buurt van de 40 jaar, het opleidingsniveau is bovengemiddeld. In een stad als Amsterdam zijn 9 Tangodansscholen en kan 4 à 5 dagen per week in salons gedanst worden.